dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot
กล้องสำรวจ (ใหม่)
dot
กล้องระดับ (Auto Level)
กล้องวัดมุม (Theodolite)
กล้อง Total Station
dot
กล้องสำรวจ (มือสอง)
dot
bulletกล้องระดับ (มือสอง)
bulletกล้องวัดมุม (มือสอง)
bulletTotal Station (มือสอง)
dot
ขาตั้ง-สต๊าฟ-โพล
dot
bulletขาตั้งกล้อง (Tripod)
bulletไม้สต๊าฟ (Staff)
bulletแผ่นวัดระดับน้ำ(Staff Gauge)
bulletโพล (Pole) - พิน(Pin)
bulletขาจับโพล
dot
ชุดเป้าปริซึ่ม
dot
bulletPrism
bulletPrism for Pole
bulletMini Prism
bulletReflective Sheet
dot
GPS/GNSS
dot
GARMIN GPS
GNSS เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูง
dot
อุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต
dot
concrete test อุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต
Soil Test อุปกรณ์ทดสอบคอนดิน
ASPHALT
เครื่องชั่ง (Balance)
dot
เครื่องมือวัดระยะทาง
dot
เทปวัดระยะ (Measuring Tapes)
ล้อวัดระยะ ( Measuring Wheels )
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ (Laser Meter)
เครื่องวางแนวและทำระดับ (Multi Line Laser)
dot
เข็มทิศ & Clinometer
dot
bulletเข็มทิศ (Compass)
bulletหาค่าความสูง(Clinometer)
dot
อุปกรณ์การสำรวจ (Accessories)
dot
bulletแบตเตอรี่-เครื่องชาร์จ (Battery-Charger)
bulletเครื่องวัดระดับดิจิตอล(Digital Level)
bulletสายส่งข้อมูล(Data Cable)
bulletกล่องเปล่ากล้องสำรวจ
bulletเครื่องคำนวณพื้นที่บนแผนที่ (Planimeter)
bulletเครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ (Map Meter)
bulletอุปกรณ์อื่นๆ (Other)
dot
อื่นๆ (Other)
dot
bulletวิธีการรับสินค้า
bulletการรับประกันสินค้า
bulletบริการงานสำรวจ


SURVEY TEAM
เช็ค สถานะ ems


เครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต (Concrete Test Hammer)CST HT225

ครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย
(CONCRETE TEST HAMMER)
ยี่ห้อ MATEST รุ่น C-380
ผลิตในประเทศอิตาลี

1. ลักษณะทั่วไป              
    เป็นเครื่องมือทดสอบค่ากำลังความต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย  สามารถใช้งานได้
    ในห้องปฏิบัติการและในสนามจริง ตามมาตรฐาน  ASTM C805
2. รายละเอียดทั่วไป
     2.1 ตัวเครื่องลักษณะเป็นกระบอกอลูมิเนียม  ภายในประกอบด้วยเหล็กแกนเพลาประกอบยึดติด
         กับสปริงและเข็มอ่านค่าแรงกระแทกซึ่งสามารถอ่านค่าจากด้านนอกโดยมีสเกลตั้งแต่
         10 –100  แบ่งละเอียด  2  ช่อง  ต่อสเกล  ค่าอ่านได้จากสเกลแล้วนำผลเทียบความต้านทาน
         ของคอนกรีตจากกราฟที่ติดอยู่ที่ด้านข้างของเครื่องค่ากำลังต้านทานของคอนกรีต 
         (CUBE COMPRESSIVE STRENGTH) สามารถอ่านค่าไม่น้อยกว่า105 – 700 Kg/cm2 
     2.2 เครื่องมือบรรจุอยู่ในกระเป๋า มีหินขัดผิวตัวอย่างให้เรียบ  1  อัน  และคู่มือการใช้งานของเครื่อง 1 เล่ม

     2.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานตามปกติ  1  ปี

เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย(CONCRETE TEST HAMMER)
ยี่ห้อ  CST รุ่น   HT-225

1. ลักษณะทั่วไป
เป็นเครื่องมือทดสอบค่ากำลังความต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลายสามารถใช้งานได้ในห้องปฏิบัติการและในสนามจริงตามมาตรฐาน  ASTM C805

2. รายละเอียดทั่วไป
  2.1 ตัวเครื่องลักษณะเป็นกระบอกอลูมิเนียม  ภายในประกอบด้วยเหล็กแกนเพลาประกอบยึดติดกับสปริงและเข็มอ่านค่าแรงกระแทกซึ่งสามารถอ่านค่าจากด้านนอกโดยมีสเกลตั้งแต่10 –100  
แบ่งละเอียด  2  ช่อง  ต่อสเกล  ค่าอ่านได้จากสเกลแล้วนำผลเทียบความต้านทานของคอนกรีตจากกราฟที่ติดอยู่
ที่ด้านข้างของเครื่องค่ากำลังต้านทานของคอนกรีต (CUBE COMPRESSIVE STRENGTH) สามารถอ่านค่าไม่น้อยกว่า105 – 700 Kg/cm2 
   - การวัดช่วง 10-60 MPa
   - กำลังการกระแทก  2.207±0.1J (0.225Kgf.m)
   - การยืดของสปริง 75±0.3 mm.(รุ่น HT-225), 74±2 mm.(รุ่น HT-75)
   - แรงเสียดทานคงที่ของการเลื่อนตัวชี้ 0.65N~0.15N(รุ่น HT-225), 0.4~0.6N(รุ่น HT-75)
   - รัศมีของปลายทรงกลม 25mm.±1mm.
   - ค่าเฉลี่ยในการตอบสนองทั่งเหล็ก 80±2
  2.2 เครื่องมือบรรจุอยู่ในกระเป๋า มีหินขัดผิวตัวอย่างให้เรียบ  1  อัน  และคู่มือการใช้งานของเครื่อง 1 เล่ม
  2.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานตามปกติ  1  ปี

 SPEC & CATALOG

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดอุปกรณ์ทดสอบดิน คอนกรีต และแอสฟัลท์

แบบหล่อคอนกรีต (Molds)
ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test)
ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density)
เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต (แบบดิจิตอล)
เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต (Compression Machines)
เครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต (Concrete Test Hammer)
ตะแกรงร่อนทราย (SIEVE)
California Bearing Ratio Test HAND operated
CST รุ่น CDR-3/CDR-30 ขนาด 3/30 กก.อ่าน 0.1/1 กรัม
Motar mixer MM-5
เครื่องชั่ง 16 กก. (Field Scale)
Concrete Drilling & Coring Machine
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Seismic Test , Pile Integrity Tester
C194 CONCRETE POCKET PENETROMETER
DIAL GAUGE
Ohaus รุ่น 750-SW , PROVA รุ่น MB2610
Air content
ช่องแบ่งตัวอย่าง Sampler Splitter 2 แบบ
SHRINKAGE LIMIT SET
Consolidation Test
เครื่องต้มกำมะถัน WATER BATH HWT420 / HWT600
PLASTIC LIMIT SET
SAND ABSORPTION CONE
เครื่องเขย่าตะแกรง (SIEVE SHAKER)
แบบหล่อคอนกรีตคาน( Beam Mold )
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิยางมะตอย ยี่ห้อ CST
เครื่องทดสอบการสึกกร่อนจากการเสียดสี(Los Angeles Abrasion Machine)
ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density)Circle Tray
เครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตConcrete Test Hummer Digital CST HT225-W
Four Beam Balance 311
Proving rings ยี่ห้อ LabYzen
Marshall Hammer Machine
Compaction Machine
Dynamic cone penetrometer(DCP)
Hot plate
ตู้อบดิน ขนาด 43 ลิตร /71 ลิตร /136 ลิตร /225 ลิตร
ชุดทดสอบการบดอัดดิน (Compaction)
ชุดทดสอบ (ATTERBERG LIMIT)
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิยางมะตอย
ตะปูวัดความหนาของชั้นดิน (Nail) article
เครื่องชั่งแบบคานเลื่อน 3 คาน PROVA รุ่น MB2610
Vicat Apparatus
เครื่องชั่งแบบคานเลื่อน ขนาด 20 กิโลกรัม
แบบหล่อมอร์ต้า(Morta)
OHAUS รุ่น EB Series article
STK-30 PLATE BEARING TEST
STCT Dynamic Penetrometer