dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot
กล้องสำรวจ (ใหม่)
dot
กล้องระดับ (Auto Level)
กล้องวัดมุม (Theodolite)
กล้อง Total Station
dot
กล้องสำรวจ (มือสอง)
dot
bulletกล้องระดับ (มือสอง)
bulletกล้องวัดมุม (มือสอง)
bulletTotal Station (มือสอง)
dot
ขาตั้ง-สต๊าฟ-โพล
dot
bulletขาตั้งกล้อง (Tripod)
bulletไม้สต๊าฟ (Staff)
bulletแผ่นวัดระดับน้ำ(Staff Gauge)
bulletโพล (Pole) - พิน(Pin)
bulletขาจับโพล
dot
ชุดเป้าปริซึ่ม
dot
bulletPrism
bulletPrism for Pole
bulletMini Prism
bulletReflective Sheet
dot
GPS/GNSS
dot
GARMIN GPS
GNSS เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูง
dot
อุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต
dot
concrete test อุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต
Soil Test อุปกรณ์ทดสอบคอนดิน
เครื่องชั่ง (Balance)
dot
เครื่องมือวัดระยะทาง
dot
เทปวัดระยะ (Measuring Tapes)
ล้อวัดระยะ ( Measuring Wheels )
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ (Laser Meter)
เครื่องวางแนวและทำระดับ (Multi Line Laser)
dot
เข็มทิศ & Clinometer
dot
bulletเข็มทิศ (Compass)
bulletหาค่าความสูง(Clinometer)
dot
อุปกรณ์การสำรวจ (Accessories)
dot
bulletแบตเตอรี่-เครื่องชาร์จ (Battery-Charger)
bulletเครื่องวัดระดับดิจิตอล(Digital Level)
bulletสายส่งข้อมูล(Data Cable)
bulletกล่องเปล่ากล้องสำรวจ
bulletเครื่องคำนวณพื้นที่บนแผนที่ (Planimeter)
bulletเครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ (Map Meter)
bulletอุปกรณ์อื่นๆ (Other)
dot
อื่นๆ (Other)
dot
bulletวิธีการรับสินค้า
bulletการรับประกันสินค้า
bulletบริการงานสำรวจ


SURVEY TEAM
เช็ค สถานะ ems


TOPCON รุ่น ES-62, ES-65

 

TOTAL STATION  ยี่ห้อ TOPCON รุ่น ES-62 / ES-65
กล้องสำรวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์  ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อนREFLECTORLESS ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 
    1.1 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  30 เท่า
    1.2 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า  48 มิลลิเมตร 
    1.3 ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา หรือ ไม่น้อยกว่า 26 เมตร ที่ระยะ 1,000 เมตร
    1.4 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.3 เมตร
    1.5 
เลเซอร์ส่องหัวหมุด ( Laser Plummet ) สามารถปรับระดับความคมชัดของแสงได้  
          หรือกล้องส่องหัวหมุด ( Optical Plummet  ) กำลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้ 
    1.6 มีระบบให้แสงสว่างสายใยกล้องภายใน ที่สามารถปรับแสงสว่างได้ตามต้องการ
    1.7 มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย

2. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
    2.1 ค่าความละเอียดในการแสดงผล 1 ฟิลิปดา หรือ 5 ฟิลิปดา
    2.2 ค่าความถูกต้องแนวราบและแนวดิ่งไม่เกิน 2 หรือ 5 ฟิลิปดา
    2.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Rotary absolute encoder 
    2.4 มีระบบชดเชยค่ามุมอัตโนมัติ ชนิด Dual-axis liquid tilt sensor มีช่วงการทำงาน +/- 6 ลิปดา

3. การวัดระยะทาง ( Distant Measurement )
    3.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectorless ) ได้ไกล 350 เมตร
    3.2 สามารถวัดระยะได้ 4,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง
    3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปริซึม ไม่เกิน +/- ( 2+2 ppm x D ) mm. /Non
+/- (3+2 ppm x D ) mm.

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
    4.1 บันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ข้อมูล
    4.2 รองรับ USB Flash Drives
    4.3 โปรแกรมงานสำรวจต่างๆ
          - การรังวัดมุมราบและมุมดิ่ง Angle Measurement 
          - การรังวัดระยะทาง Distance Measurement 
          - การรังวัดค่าพิกัด Coordinate Measurement 
          - การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
          - กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out )
          - คำนวณหาพื้นที่ ( Area Calculation)
          - การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง ( Missing Line )

5. ทั่วไป
    5.1 ES-62 มีหน้าจอชนิด Graphic LCD,192 x 80 dots,  2 หน้าจอ
    5.2
ES-65 มีหน้าจอชนิด Graphic LCD,192 x 80 dots,  1 หน้าจอ    
   
5.3 มีปุ่มป้อนข้อมูลแบบตัวเลขและตัวอักษรโดยตรง
   
5.4 ความไวของระดับฟองกลม ที่ฐานกล้อง  10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
    5.5
กล้องสามารถใช้งานได้ในสภาวะอุณหภูมิ -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส
   
5.6 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP66 
    
5.7 แบตเตอรี่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 15 ชั่วโมง                                                  

6. อุปกรณ์ประกอบ
    
6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม                              จำนวน    1   ชุด
    6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมโพลขาวแดงยาว               จำนวน    1   ชุด
    6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้                                  จำนวน    1   ขา
    6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ จำนวน 2 ก้อน และ เครื่องประจุไฟ    จำนวน    1   ชุด
    6.5 สายส่งข้อมูล                                                          จำนวน    1   อัน
    6.6 หนังสือคู่มือการใช้กล้อง                                                     จำนวน    1   ชุด
    6.7 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล                                                   จำนวน    1   ชุด
 
  

7.    การรับประกันและบริการ
       7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
       7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
       7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง สินค้าเป็น  ของตนเอง


SPEC & CATALOG


     ES - 62             ES - 65

 
กล้อง Total Station

PENTAX รุ่น W-1505N
PENTAX รุ่น R-1505N
PENTAX รุ่น W-2805N
PENTAX รุ่น R-2805N
Sanding รุ่น STS-772R10C
Sanding รุ่น STS-752R6C Leica Style
DADI รุ่น DTM622R4
DADI รุ่น DTM152M article
TOPCON รุ่น ES-105
TOPCON รุ่น GTS-1002
TOPCON รุ่น GTS-102N
TOPCON รุ่น GTS-252 , GTS-255
GOWIN รุ่น TKS-202
Leica รุ่น TS06 plus
NIKON รุ่น DTM-322+
GOWIN รุ่น TKS-202N
PENTAX รุ่น R425VDN
PENTAX รุ่น R425VN
SOKKIA รุ่น CX-105
Sanding รุ่น STS-752L Leica Style